Zrobili totalną miazgę! Volvo przemielone przez rozrzutnik obornika!