Bardzo ciekawe pytanie w programie „Co zwisa?”. I mistrzowska odpowiedź uczestniczki!


Takiej odpowiedzi chyba nikt się nie spodziewał, rozwaliła system po prostu.