Zastosowanie kolczatki w celu zatrzymaniu ściganego pojazdu