Zamiast 20 godzin jazdy przez góry, do celu dotarł w 30 minut. Warte ryzyka.