Z drogi śledzie rower jedzie – spięcie rowerzysty z Panią w Skodzie