Wrzucanie głazu do dziury o głębokości ponad 180 metrów