Przemytnik został złapany przez psa na lotnisku, gość rozwalił system