Przechodzenie pod drabiną chyba rzeczywiście przynosi pecha