Przebieganie przez ulicę z wielkim fartem. Oszukał przeznaczenie