Pozytywna starsza Babcia tańczy w centrum Kijowa do przeboju „Chwała Siłom Zbrojnym Ukrainy!”


Pewnie słyszała o wieściach z Krymu. Niech żyje wolny świat!