On ma pierwszeństwo, bo parkuje. Czego nie rozumiesz?