Obyście mieli 2023 takiego fartownego jak ten gość