Materiał filmowy pokazujący 4x śmigłowce Mi-17 dostarczone przez Słowację na Ukrainę


Bardzo prawdopodobne, że są one już w ukraińskim użyciu.