Koleś po dropsach prowadził ostrą dyskusję z samym sobą w śmietniku


Gdyby dochodziły takie dźwięki ze śmietnika obok którego przechodzę to zesrałbym się ze strachu.