Kolejny wybuchowy sukces wojsk ukraińskich


Oddziały Azow Dniepr i Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły stanowisko dowodzenia sił okupanta Rosyjskiego wraz z amunicją.