Kiedy twoja dziewczyna Ci robi żenadę roku podczas wywiadu