Kiedy policja Cię ściga na autostradzie, ale Ty masz plan awaryjny