Jednostka specjalna próbuje przeprowadzić akcje „ specjalną”