Janusz gaz do dechy i lecisz tym VW. Czyli jak nie wyciągać wózka widłowego