Jadący rosyjski BTR zostaje zdjęty przez ukraińskiego Stugna-p


Widać że odległość była duża, ale oddany strzał był idealny