Dziecko obserwowało ogród przez szybę. Pojawił się nieproszony gość


Rodzice muszą mieć bardzo duże zaufanie do tych szyb