„Czy to jest rower?” – proste pytanie od policjanta drogówki…