Chłopacy mieli 100% obecności na tych zajęciach


Dyrektorka zastanawiała się dlaczego inni nauczyciele nie przyciągają tak uczniów na swoje zajęcia. No ciekawe..