A Ty co robisz, jak upał doskwiera? Te ziomki wpadli na automatyczną myjnię