„Zbychu k**wa zsiadaj!” Rolnik po dachowaniu traktorem chciał jechać dalej!