Żart który się może skończyć rozwodem, ale jest ryzyko jest zabawa