Weź spie**alaj! Blachara gotowa na wszystko gdy poczuje szmal, ale biednego oleje – Polska!