Walka, która trwała 2 sekundy. Pięknie posłał go na deski