Uparła się, że nie wyprowadzi się. Teraz mieszka na środku autostrady