Turyści zlekceważyli zakaz i weszli na zamkniętą plażę. Nie docenili siły morskich fal