Turyści statku wycieczkowego byli zaskoczeni huraganem