Testowanie silnika odrzutowego. Temperatura spalin wynosiła 1700° C!