Tak zagrano Mazurka Dąbrowskiego w Obersdorfie. Chłopaki rozkładali ręce