Tak wyglądała smutna rzeczywistość poboru do wojska