Tak wygląda człowiek kiedy zażyje dopalacze! Nie mogli go uspokoić – leżał i krzyczał!