Tak się w Polsce robi ludzi w ch*ja. Dziki trener mówi jak jest