Tak absurdalnego gaszenia śmietnika to jeszcze nie było