Szybka pobudka z rana. Kiedy radość z zakupionego mieszkania nagle znika