Strażnik Miejski wystartował do gościa na stacji benzynowej, bo zwrócił im uwagę