Skała okazała się zbyt śliska. Dziewczyna, spadając pociągnęła za sobą również swojego chłopaka