Sanitariusz otwiera ogrodzenie dla strażaków. Tak się to robi!