Rząd wprowadza „kary za rozwód:. ZUS już zaciera ręce.


Rozwód to zawsze trudna pod względem emocjonalnym, a także skomplikowana pod względem prawnym sytuacja.

Okazuje się, ze będzie ona jeszcze bardziej skomplikowana przez zmiany, jakie mają wejść w życie razem z reformą emerytalną. Według nowych przepisów część składek pozostała po rozwodzie ma zostać przekazana do ZUSu jako swego rodzaju „kara za rozwód”.
Chodzi dokładnie o sytuację, gdy członek małżeństwa, które się rozwodzi nie posiada Pracowniczego Planu Kapitałowego. Wówczas majątek wspólny musi zostać podzielony, a część składek będzie zabrana przez ZUS. Dokładnie reguluje to zapis artykułu 75 nowej ustawy.