Ruski glazurnik w akcji :D Innowacyjna metoda montażu płytek bez kleju.