Rosyjscy żołnierze zestrzeliły swój własny samolot… Samodenazyfikacja :)


Rosyjski Su-34 wielofunkcyjny frontowy naddźwiękowy myśliwiec-bombowiec uległ samozniszczeniu w pobliżu okupowanego Ałczewska w obwodzie ługańskim.