Przez całe nasze życie źle bawiliśmy się kolorową sprężynką…