Przejazd straży pożarnej w trakcie biegu Piotrkowska Rossman