Pracownik roku pokazuje sztuczkę na przenośniku taśmowym