Pościg za TIRem w Brześciu Kujawskim po spowodowaniu kolizji