Policjanci rzucili gościem o glebę, bo nie miał przy sobie dowodu – Białystok