Pisała smsy podczas gdy prowadziła tramwaj. Taki był efekt jej jazdy